Zákon o realitním zprostředkování

Poslanecká sněmovna ve výborech 26. června projednávala návrh zákona o realitním zprostředkování, který 21.1.2019 schválila vláda. O nutnosti vzniku zákona, který bude regulovat realitní činnost a snižovat počet neprofesionálních a nepoctivých makléřů, se hovoří již delší dobu.  Cílem zákona je tedy zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby.  ZměňAdresu.cz byla prostřednictvím svého spoluzakladatele, Jiřího Jonase, na místě a níže vám přinášíme podrobnější informace.

Provedení

Protože v současné době fungují realitní makléři v rámci volné živnosti, nepotřebují ke své práci žádné vzdělání ani odbornou způsobilost a podle toho to bohužel často vypadá.

Návrh nového zákona počítá s tím, že by vznikla nová vázaná živnost – realitní zprostředkování. Prodej domů a bytů tedy již nebude moct dělat někdo, kdo podmínky vázané živnosti nesplní a jako makléř si přivydělává například při řízení taxíků.

Diskutují se mechanismy, kterými se odborná způsobilost bude prokazovat. Variantou je relevantní magisterské vysokoškolské vzdělání (v oblasti práva, stavebnictví, ekonomické obory a jiné), složení odborné zkoušky ze stavebního práva, oceňování nemovitostí a daní (což my ve ZměňAdresu.cz podporujeme) nebo určitá délka praxe.

Další důležitou věcí, kterou by měl zákon upravovat je (ne)možnost úschov realitními kancelářemi. Bohužel, část zákona, která měla zakazovat úschovy na účtech realitních kanceláří, nakonec vypadla. Z informací od ministerstva pro místní rozvoj to vypadá, že realitky nakonec jen nebudou smět úschovu klientům nabízet, ale když si o ni klient řekne sám, nic jim nebrání tuto úschovu poskytnout.
Zároveň s tím bohužel ani návrh zákona nepočítá s povinným pojištěním odpovědnosti a tedy úschovy nejsou kryty.

Úpravy a závěr

Nejčastější přízvisko k návrhu zákona je „Úmysl dobrý, provedení kulhá“. A my se s tím kompletně ztotožňujeme. Není možné, aby mohly RK poskytovat úschovu, ale nemít tuto pojištěnu. Realitní kancelář pak může skončit například v insolvenci a zaplacené peníze neuvidíte ani vy, ani kupec. Nad rámec toho není dokonce ani požadavek na písemnou formu smlouvy o úschově, což je vzhledem ke spotřebiteli absolutně nezodpovědné.

Ve ZměňAdresu.cz jsme tedy pro maximální ochranu spotřebitele a tedy úschovy realitními kancelářemi úplně zakázat. To, že by je makléř oficiálně nemohl nabízet, ale poskytovat ano, by jen vedlo k tomu, že by zákazníkovi na schůzce řekl něco ve stylu „Víte, oficiálně Vám úschovu nabídnout nemohu, ale taková možnost existuje,…“ Tedy naprostá absurdita.

Dále nám nepřipadá požadavek vysokoškolského titulu dostatečný, protože žádnou odbornost v oblasti realit nezaručuje. A dokonce umožnit vykonávat realitní služby již po 3 letech praxe, bez čehokoliv dalšího, to značí silnou lobby ze strany realitních kanceláří. Vzhledem k tomu, jak dlouho již drtivá většina i nepoctivých makléřů operuje v ČR, by tento požadavek splnili všichni a zákon by byl úplně zbytečný.
V září je v plánu další čtení návrhu zákona, za ZměňAdresu budeme přítomni s požadavkem výrazného zpřísnění podmínek pro poskytování realitních služeb.